Přehled dotací statutárního města Brna
Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí
2018
Nadační fond HELLENIKA
60552808
nadační fond
28/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
35 000 Kč
projekt
153 000 Kč
80 000 Kč
15
15,67
1
16,67