Vytvoření webových stránek a propagačních materiálů
2018
divadelní spolek OUKEJ
05777640
spolek
22/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
8 000 Kč
projekt
15 000 Kč
10 000 Kč
15
15,33
1
16,33