Cyklus přednášek o asijské kultuře
2018
Brněnští otaku, z. s.
22736051
spolek
14/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
15 000 Kč
projekt
29 000 Kč
20 000 Kč
15
16
1
17