Výstavy v areálu Petrova 2018
2018
Biskupství brněnské
00445142
c.o.
12/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
43 000 Kč
projekt
135 000 Kč
94 000 Kč
15
14,67
1
15,67