Křesťanský advent a Vánoce 2018
2018
Biskupství brněnské
00445142
c.o.
11/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
77 000 Kč
projekt
172 000 Kč
120 000 Kč
15
16
1
17