Rozšíření výuky kurzů v angličtině a zapojení cizinců do brněnské kulturní společnosti
2018
Chaloupková Petra, Ing.
88507793
OSVČ
8/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
22 000 Kč
projekt
99 000 Kč
69 000 Kč
15
14,33
1
15,33