Kulturní a vzdělávací program pro školy a veřejnost v Atomovém krytu 10-Z
2018
Americký fond o.p.s.
28064038
o.p.s.
5/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
činnost
760 000 Kč
455 000 Kč
15
13,67
1
14,67