Svět pro děti
2018
"VERBUM ET MUSICA", spolek
70853371
spolek
3/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
13 000 Kč
projekt
50 000 Kč
28 000 Kč
15
14
1
15