Naše kořeny
2018
"VERBUM ET MUSICA", spolek
70853371
spolek
2/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
22 000 Kč
projekt
97 000 Kč
50 000 Kč
15
14,67
1
15,67