Přehled dotací statutárního města Brna
Talent Factory - série koncertů
2018
Fantom Promotion s.r.o.
25851489
s.r.o.
4/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti činnosti hudebních klubů
40 000 Kč
projekt
70 000 Kč
40 000 Kč
II. kolo
12,67
0
12,67