Vachův sbor moravských učitelek - činnost v roce 2018
2018
Vachův sbor moravských učitelek
18827993
spolek
83/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
106 000 Kč
činnost
158 000 Kč
106 000 Kč
15
17,67
0
17,67