Koncert ze skladeb nejvýznamnějších českých autorů
2018
Smíšený sbor Kantiléna, z.s.
22859381
spolek
74/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
32 000 Kč
projekt
47 000 Kč
32 000 Kč
15
16
1
17