Koncert sborové hudby 20. a 21. století
2018
Smíšený sbor Kantiléna, z.s.
22859381
spolek
73/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
32 000 Kč
projekt
46 000 Kč
32 000 Kč
15
16,67
1
17,67