Schola brněnské mládeže - SBMka
2018
Schola brněnské mládeže, z.s.
02487322
spolek
72/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
100 000 Kč
činnost
350 000 Kč
210 000 Kč
15
16
0
16