13. Dílna pro nejmladší skladatele
2018
Sdružení Q, z.s.
41600614
spolek
69/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
10 000 Kč
projekt
192 000 Kč
10 000 Kč
15
19,67
1
20,67