Varhanní léto 2018 v katedrále na Petrově
2018
Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno
65348681
c.o.
67/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
30 000 Kč
projekt
60 000 Kč
30 000 Kč
15
19
1
20