Jazzové středy Pod obrazy
2018
Kahwaji Raid
68106181
OSVČ
65/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
100 000 Kč
projekt
507 000 Kč
182 000 Kč
15
17
1
18