Přehled dotací statutárního města Brna
Činnost Pěveckého sboru GAUDEAMUS Brno v roce 2018
2018
Pěvecký sbor GAUDEAMUS Brno, z.s.
26634864
spolek
58/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
125 000 Kč
činnost
230 000 Kč
125 000 Kč
15
17,67
1
18,67