Přehled dotací statutárního města Brna
Expozice moderní vokální hudby II.
2018
Pytlík Petr
x
FO
57/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
40 000 Kč
projekt
87 000 Kč
49 000 Kč
15
17,67
1
18,67