Baroko v evropských zemích
2018
Musica Poetica, z. s.
27008550
spolek
49/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
30 000 Kč
projekt
125 000 Kč
30 000 Kč
15
16,33
1
17,33