Koncertní provedení skladeb brněnského skladatele
2018
Musica da camera Brno, z. s.
65352807
spolek
46/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
75 000 Kč
projekt
234 000 Kč
164 000 Kč
15
15
1
16