Přehled dotací statutárního města Brna
Hudba pro Brno XIV - koncerty klasické hudby
2018
Komorní dechová harmonie Brno, z. s.
26535220
spolek
38/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
40 000 Kč
projekt
100 000 Kč
50 000 Kč
15
17,33
1
18,33