Brněnský varhanní festival
2018
Klub moravských skladatelů z. s.
62160885
spolek
37/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
140 000 Kč
projekt
450 000 Kč
140 000 Kč
15
19,67
1
20,67