Přehled dotací statutárního města Brna
ObrFest 2018
2018
Nevěřil Jiří
69743681
OSVČ
36/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
592 000 Kč
233 000 Kč
15
9,33
1
10,33