Madrigal včera a dnes - aneb Brno průsečíkem dějin
2018
Czech Ensemble Baroque, z.s.
22674209
spolek
17/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
135 000 Kč
projekt
243 000 Kč
150 000 Kč
15
18,67
1
19,67