DVD Janovy pašije - první v ČR
2018
Czech Ensemble Baroque z.s.
22674209
spolek
16/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
60 000 Kč
projekt
481 000 Kč
280 000 Kč
15
15,33
1
16,33