Ilja Reijngoud s Cotatcha Orchestra
2018
Cotatcha Orchestra, z.s.
03575403
spolek
15/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
50 000 Kč
projekt
444 000 Kč
65 000 Kč
15
16,67
1
17,67