Cotatcha Orchestra – koncertní činnost
2018
Cotatcha Orchestra, z.s.
03575403
spolek
14/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
50 000 Kč
projekt
336 000 Kč
120 000 Kč
15
14,33
1
15,33