Umělecká činnost Brněnského akademického sboru
2018
BAS - Brněnský akademický sbor
26680700
spolek
6/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
155 000 Kč
činnost
279 000 Kč
155 000 Kč
15
18
1
19