Koncertní činnost BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA v roce 2018
2018
àTRIUM, z. s.
22767410
spolek
4/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
200 000 Kč
činnost
1 130 000 Kč
200 000 Kč
15
18
1
19