Brněnské klavírní mládí 2018
2018
Arete, z. s.
22723463
spolek
3/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
30 000 Kč
projekt
60 000 Kč
30 000 Kč
15
19,33
1
20,33