Tři nekonvenční hudební projekty v Brně
2018
ad Sensum Bonum
02297132
spolek
1/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
110 000 Kč
projekt
200 000 Kč
140 000 Kč
15
17,33
1
18,33