celoroční činnost tYhle z.s.
2018
tYhle, z.s.
04157699
spolek
24/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
50 000 Kč
činnost
964 000 Kč
150 000 Kč
15
16,67
1
17,67