Dětská scéna 2018 a ŠPÍL-BERG 2018
2018
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
00401803
p.o. JMK
17/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
20 000 Kč
projekt
250 000 Kč
75 000 Kč
15
15,33
0
15,33