Freš Manéž 2018
2018
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
00401803
p.o. JMK
16/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
20 000 Kč
projekt
139 000 Kč
54 000 Kč
15
15,67
0
15,67