Přehled dotací statutárního města Brna
Ve stopách (pracovní název)
2018
Spolek Le Cabaret Nomade
04942833
spolek
14/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
40 000 Kč
projekt
246 000 Kč
100 000 Kč
15
16,67
1
17,67