Přehled dotací statutárního města Brna
Leoš Janáček: Počátek románu, Rákoš Rákoczy
2018
Konzervatoř Brno, příspěvková organizace
62157213
p.o. JMK
13/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
50 000 Kč
projekt
489 000 Kč
244 000 Kč
15
16
1
17