Nákup nového technického zařízení
2022
pumelice s.r.o.
5300983
s.r.o.
35/IDP
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů
82 000 Kč
projekt
82 000 Kč
82 000 Kč
x
x
x
x