Pořízení Baryton saxofonu profesionální úrovně na Hudební fakultu JAMU
2022
Janáčkova akademie múzických umění
62156462
vysoká škola zřízená zákonem
31/IDP
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů
100 000 Kč
projekt
325 000 Kč
100 000 Kč
x
x
x
x