Inovace zvukové techniky - zvučící set (digitální mixážní pult se stageboxem)
2022
Spolek OTAART
68685751
spolek
28/IDP
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů
100 000 Kč
projekt
102 000 Kč
100 000 Kč
x
x
x
x