Pořízení cimbálu a obalu na cimbál
2022
Javorník Brno - folklorní soubor, z.s.
15530809
spolek
27/IDP
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů
100 000 Kč
projekt
140 000 Kč
100 000 Kč
x
x
x
x