SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2018 - ŽÁDOST STAŽENA ŽADATELEM
2018
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
62156462
v.š.
10/D
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
0 Kč
projekt
2 032 000 Kč
560 000 Kč
15
0
0
0