Nákup zvučící techniky - V Betlémském kostele to ještě víc ožije!
2022
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I
49467964
církevní právnická osoba
9/IDP
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů
80 000 Kč
projekt
89 000 Kč
80 000 Kč
x
x
x
x