Technické vybavení KC INDUSTRA
2022
Vaizard, z.ú.
29228107
ústav
7/IDP
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů
100 000 Kč
projekt
110 000 Kč
100 000 Kč
x
x
x
x