Zvučící technika pro Seriál Killer
2022
Telepunk s.r.o.
5508746
s.r.o.
6/IDP
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů
91 000 Kč
projekt
91 000 Kč
91 000 Kč
x
x
x
x