Festival Mendel 2022
2022
Společně, o.p.s.
26976307
o.p.s.
8/I/2022
poskytnutá
Oblast kultury
individuální
4 900 000 Kč
projekt
41 000 000 Kč
4 900 000 Kč
x
x
x
x