Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER
2022-2025
Janáčkova akademie múzických umění
62156462
2/I/2022-2025
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
1 800 000 Kč
projekt
8 730 000 Kč
2 000 000 Kč
x
x
x
x