Celoroční činnost Českého filharmonického sboru Brno
2022-2025
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.
25318926
spolek
1/I/2022-2025
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
20 000 000 Kč
činnost
144 400 000 Kč
20 000 000 Kč
x
x
x
x