SERIAL KILLER 2022 - Festival televizních a online seriálů
2022
Telepunk s.r.o.
5508746
s.r.o.
6/I/2022
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
3 500 000 Kč
projekt
13 000 000 Kč
3 500 000 Kč
x
x
x
x