Proměna
2018
Facka,z.s.
27031365
spolek
7/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
5 000 Kč
projekt
84 000 Kč
54 000 Kč
15
15
0
15